Totalentreprenør: Betonmast AS
Årstall: 2014 – 2015
Prosjekttype: Bolig
Næringsareal: 1500 kvm
Sted: Bergen